Teaterskaber

Copyright @ All Rights Reserved

Teaterskaber

Teaterarbejdet har været en stor del af mit liv. Det har fyldt vældigt meget, og været genstand for begejstring, og stor glæde.

I starten skrev jeg forestillingerne, lige fra teaterhistorien til det færdige manus.

Det fandt jeg efterhånden uinteressant. Jeg begyndte at arbejde med en metode, hvor jeg sammen med spillerne, skabte historien og teksten. Det viste sig hurtigt, at det var en sand skattekiste. Spillerne havde masser af ideer og input til, hvordan historien og teksten, kunne udvikle sig. Det var en åbenbaring, og det blev fremover måden, jeg har arbejdet på.

Ud fra den form, er det blevet til et væld af forestillingerne, for alle aldersgrupper, og forskelligartede spillergrupper.

Musik og sangtekster som jeg skrev, blev til ud fra de oplæg, som spillerne kom med. Musikken blev skrevet, så den  understøttede de stemninger, som scenerne skulle beskrive.

Tidshorisonten for opbygningen af de mange forskellige forestillinger, var betinget af krav, ønsker og begrænsninger, de forskellige udbydere havde.

I de sidste par år har jeg arbejdet som extern konsulent, på forskellige skoler. Disse forløb har varet fra en til tre uger.

Grundtesen for de projekter har været: Fra ingenting til alting.


Metoden  jeg arbejder udfra, er kort fortalt:


-    Ide/tema aftales

-    Herefter mødes jeg med involverede parter

-    Vi brainstormer en historie frem

-    Jeg sætter deres historie ind i en dramatisk/ teatermæssig  ramme

-    Ud fra rammen skriver jeg musik og sangtekster

-    Rammen udfylder spillerne med deres ord, tanker og ideer


Når vi gør det sammen, er det at 2 plus 2 bliver 5.Email Me

ildogsjael@hotmail.dk

Follow me

Adresse:

Nyvej 16

2640

Hedehusene

Denmark